Tag Archives: quận 10

Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Sài Gòn Mã trường: CDD0210 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương […]

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh College of Economics (HCE) Mã trường: CDD0212 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]

Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM) Mã trường: CDD6401 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

Lịch sử phát triển Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM (tên tiếng Anh: The national college of education Ho Chi Minh city) Tiền thân của trường là trường Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3 được thành lập vào ngày 25/9/1976 theo quyết định 43/QĐ-TCCB của Bộ GD&ĐT. Đến năm 1987, trường Sư phạm […]

Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM) Mã trường: CDD6401 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]