Tag Archives: Ho Chi Minh City College Of Economics

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh College of Economics (HCE) Mã trường: CDD0212 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]