Category Archives: Tuyển sinh theo ngành

Danh mục các Ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề

Thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp bạn đang có ý định thành lập công ty kinh doanh ngành nghề giáo dục nghề nghiệp hoặc muốn mở rộng hoạt động của mình thì cần chuẩn bị các thủ tục pháp lý đăng ký bổ sung hoạt động […]

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ Cao Đẳng Chính Quy

Dưới đây là tóm tắt nội dung đào tạo một số ngành nghề trình độ cao đẳng và trung cấp (phân theo các nhóm ngành nghề) CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ * Cắt gọt kim loại * Gò * Hàn * Rèn, dập * Nguội chế tạo * Nguội sửa chữa máy công cụ * Nguội lắp ráp cơ khí * Chế […]