Tag Archives: Saigon Tourism Vocational College

Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Sài Gòn Mã trường: CDD0210 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương […]