Tag Archives: Saigon Technology College

Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM) Mã trường: CDD6401 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]

Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM) Mã trường: CDD6401 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]