Category Archives: Đào tạo nghề

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Tên trường: Cao đẳng Y tế Sơn La Tên tiếng Anh: Son La Medical College Mã trường: CDD 1403 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Tại chức – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (tên tiếng Anh: Quang Ninh Medical College) Mã trường: CYQ 1919 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành […]

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Tên trường: Cao đẳng Y tế Ninh Bình (tên tiếng Anh: Ninh Binh Medical College) Mã tuyển sinh: CDD2701 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào […]

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Tên trường: Cao đẳng Y tế Thái Bình (Tên tiếng Anh: Thai Binh Medical College) Địa chỉ: 290 Phan Bá Vành, phường Quang Trung, Thái Bình Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hưng Yên Tên tiếng Anh: Hung Yen Medical College Mã trường: CDD2202 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]

Cao đẳng Dược Hà Nội (Cơ sở Hưng Yên)

Tên trường: Cao đẳng Dược Hà Nội (Cơ sở Hưng Yên) Mã trường: CDD2205 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng […]

Cao đẳng Y Dược ASEAN (Cơ sở Hưng Yên)

Tên trường: Cao đẳng Y – Dược Asean (Cơ sở Hưng Yên) Tên tiếng Anh: Asean College of Medicine – Pharmacy Mã trường: CDD2291 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Phòng Tên tiếng Anh: Hai Phong Medical College Mã trường: CDD0306 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Văn bằng 2 – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Dương Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương (tên tiếng Anh: Hai Duong Medical College) Mã trường: CDT2107 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]

Trường Cao đẳng Dược Trung ương

Tên trường: Cao đẳng Dược Trung ương (Cơ sở Hải Dương) Tên tiếng Anh: Hai Duong Central College of Pharmacy Mã trường: CĐ2109 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]