Tag Archives: quận Bình Tân

trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Cao Đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở TP.HCM) Mã trường: CDD1301 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Tên trường: Cao đẳng Y Dược Sài Gòn Tên tiếng Anh: Sai Gon Medical College Mã trường: CDD4102 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]

Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM) Mã trường: CDD6401 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]