Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College
Mã trường: CDD1201
Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: caodangthainguyenvn@gmail.com
Website: http://tnc.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/caodangthainguyen/

Ngày 01/3/2021, thực hiện Quyết định số 276/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên, công tác sáp nhập được hoàn tất và Nhà trường hoạt động theo tên gọi Trường Cao đẳng Thái Nguyên từ tháng 7 năm 2021.Trường Cao đẳng Thái Nguyên là trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có sứ mạng và mục tiêu như sau:

 Sứ mạng Trường Cao đẳng Thái Nguyên là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực kinh tế – tài chính, dịch vụ, công nghệ – kỹ thuật, đào tạo giáo viên; cung cấp các dịch vụ đào tạo; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

 Mục tiêu Trường Cao đẳng Thái Nguyên là trường chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín cấp quốc gia; đến năm 2035 trở thành trường đạt chuẩn quốc tế ở một số ngành đào tạo trọng điểm.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Thái Nguyên có 11 khoa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ nghề, nâng bậc nghề. Đối với trình độ cao đẳng, Nhà trường đào tạo 13 ngành, nghề; ở trình độ trung cấp, Nhà trường đào tạo 19 ngành, nghề và có 07 chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ sơ cấp. Chương trình đào tạo các ngành, nghề của Nhà trường được đổi mới thường xuyên theo hướng chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học. Các ngành, nghề mới, các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo được mở rộng và đa dạng hóa. Trong những năm qua, chất lượng đào tạo các ngành, nghề của Nhà trường được giữ vững và nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.
Nhà trường liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín, các trường trung cấp, cao đẳng trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên trao đổi kinh nghiệm và HSSV có cơ hội học tập ở các trình độ cao hơn. Việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả trong việc liên kết đào tạo. Có thể nói lĩnh vực quan hệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường đã phát triển mạnh mẽ và rất thành công trong thời gian vừa qua. Từ năm 2012 đến nay, Nhà trường đã đào tạo 08 khóa cho sinh viên Lào, Campuchia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *