Tag Archives: phường Thịnh Đán

Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College Mã trường: CDD1201 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên […]

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen Medical College Mã trường: CDD1202 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College of Education) Mã trường: C12 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao […]