Tag Archives: Đường 3/2

Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College Mã trường: CDD1201 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên […]