Category Archives: Tại chức

Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất – Huyện Thạch Thất – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất – Huyện Thạch Thất – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng […]

Liên thông Sư Phạm Vật lý ĐH Sư phạm Hà Nội ( Đang Nhận Hồ Sơ)

Liên thông Đại học Sư phạm Vật lý Đại Học Sư phạm Hà Nội hướng đi nếu bạn nếu bạn muốn cập nhật kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy mới, nâng hạng giáo viên, bậc lương, phát triển trên con đường sự nghiệp. Dù bạn tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Sư phạm […]

Liên thông Sư phạm Toán Trái Ngành Trái Nghề ĐH Sư phạm Hà Nội

Liên thông Đại học Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội hướng đi nếu bạn nếu bạn muốn cập nhật kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy mới, nâng hạng giáo viên, bậc lương, phát triển trên con đường sự nghiệp.Tham gia buổi hội thảo, có đại diện Vụ Giáo dục […]

Liên thông Sư phạm Tiếng Anh Trái Ngành Trái Nghề ĐH Sư phạm Hà Nội

Liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Sư phạm Hà Nội hướng đi nếu bạn nếu bạn muốn cập nhật kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy mới, nâng hạng giáo viên, bậc lương, phát triển trên con đường sự nghiệp. Dù bạn tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Sư […]