Tag Archives: Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Tên trường: Cao đẳng Vĩnh Phúc Tên tiếng Anh: Vĩnh Phuc College Mã trường: C16 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông – Tại chức Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành […]

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Tên trường: Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Tên tiếng Anh: Vietnam Russia Vocational Training College No.1 Mã trường: CDT 1603 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp  Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Tên tiếng Anh: Mã trường: CDT1601 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Tên trường: Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Vocational College (VPVC) Mã trường: CDD1601 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ […]