Tag Archives: Đường Nguyễn Tất Thành

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Cơ sở Tây Nguyên)

Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT Polytechnic) là trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp, xuất phát từ Tập đoàn FPT, đào tạo sinh viên với triết lý “Thực học – Thực nghiệp. FPT Polytechnic được thành lập vào tháng 7 năm 2010. Hiện tại, FPT Polytechnic đang có 7 cơ sở trên toàn quốc. Vũ […]

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Tên trường: Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Vocational College (VPVC) Mã trường: CDD1601 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ […]

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tên tiếng Anh: Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Mã trường: CDT2501 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông – Liên kết đào tạo Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]