Tag Archives: Xuân Hòa

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Tên trường: Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Tên tiếng Anh: Vietnam Russia Vocational Training College No.1 Mã trường: CDT 1603 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp  Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]