Tag Archives: Trưng Nhị

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Tên tiếng Anh: Mã trường: CDT1601 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình […]