Tag Archives: Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Tên trường: Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Vocational College (VPVC) Mã trường: CDD1601 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ […]