Tag Archives: Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen Medical College Mã trường: CDD1202 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]