Tag Archives: đường Quang Trung

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College of Education) Mã trường: C12 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao […]

Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng

Tên trường: Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng Tên tiếng Anh: Ministry of National Defence – The Vocational College No.1 Mã trường: CDT1203 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các […]