Tag Archives: Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College of Education) Mã trường: C12 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao […]