Tag Archives: Đồng Nai

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

Tên trường: Cao đẳng Lê Quý Đôn Tên tiếng Anh: Le Quy Don College Mã trường: CDD4806 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI Tên tiếng Anh: Sonadezi College of Technology and Management Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy – Vừa học vừa làm – Liên thông – Liên kết đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP […]

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA-2

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Tên tiếng Anh: Lilama 2 International Technology College Mã trường: CDT4801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Tên trường: Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Tên tiếng Anh: College of Machinery and Irrigation Mã trường: CDT4804 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]

Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (CDS)

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI Tên tiếng Anh: Sonadezi College of Technology and Management Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy – Vừa học vừa làm – Liên thông – Liên kết đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP […]

Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Tên tiếng Anh: Lilama 2 International Technology College Mã trường: CDT4801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]