Tag Archives: Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI Tên tiếng Anh: Sonadezi College of Technology and Management Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy – Vừa học vừa làm – Liên thông – Liên kết đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP […]