Tag Archives: QL 51

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA-2

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Tên tiếng Anh: Lilama 2 International Technology College Mã trường: CDT4801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]

Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Tên tiếng Anh: Lilama 2 International Technology College Mã trường: CDT4801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]