Tag Archives: Ấp Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Tên trường: Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Tên tiếng Anh: College of Machinery and Irrigation Mã trường: CDT4804 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]