Tag Archives: Xã Hố Nai 3

Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

Tên trường: Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương […]

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Tên trường: Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Tên tiếng Anh: College of Machinery and Irrigation Mã trường: CDT4804 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]

Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (Cơ sở Đồng Nai)

Tên trường: Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Tên tiếng Anh: Hoa Binh Xuan Loc College Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Sơ cấp Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]