Tag Archives: Hai Duong Medical College

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Tên trường: Cao đẳng Y tế Hải Dương Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương (tên tiếng Anh: Hai Duong Medical College) Mã trường: CDT2107 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]