Tag Archives: Cao đẳng Y tế Thái Bình

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Tên trường: Cao đẳng Y tế Thái Bình (Tên tiếng Anh: Thai Binh Medical College) Địa chỉ: 290 Phan Bá Vành, phường Quang Trung, Thái Bình Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]