Tag Archives: Hưng Yên

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Tên trường: Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên Tên tiếng Anh: Technical Economic Vocational College To Hieu Hung Yen Mã trường: CDD2201 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các […]

Cao đẳng Dược Hà Nội (Cơ sở Hưng Yên)

Tên trường: Cao đẳng Dược Hà Nội (Cơ sở Hưng Yên) Mã trường: CDD2205 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng […]

Cao đẳng Y Dược ASEAN (Cơ sở Hưng Yên)

Tên trường: Cao đẳng Y – Dược Asean (Cơ sở Hưng Yên) Tên tiếng Anh: Asean College of Medicine – Pharmacy Mã trường: CDD2291 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]