Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Vocational College of Technology – Handicraft (VCTH)

Mã trường: CDT0110

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Tổ dân phố Nội Thương – Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội

Website: http://www.vcth.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/caodangkythuatmythuatVN/

Ngày 02/10/2008 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ký quyết định số 1305/QĐ – LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam. Đến tháng 07 năm 2020, nhà trường đổi tên thành: trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam.

Cho đến nay, với hệ thống cơ sở vật chất ko ngừng được đổi mới, hoàn thiện qua các năm, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng cao, với chức năng nhiệm vụ đào tạo ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp cho khu vực kinh tế tập thể và nhu cầu của xã hội,  trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam  đã được Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội chọn là trường có các ngành Trọng điểm cấp quốc gia về đào tạo các ngành Kỹ thuật và cấp quốc tế về đào tạo các ngành Mỹ nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *