Tag Archives: Xã Dương Xá

Trường trung học phổ thông Dương Xá – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Lý Thánh Tông – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lý Thánh Tông – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lý Thánh Tông – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Vocational College of Technology – Handicraft (VCTH) Mã trường: CDT0110 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]