Tag Archives: huyện Gia Lâm

Trường trung học phổ thông Yên Viên – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Yên Viên – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Yên Viên – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Dương Xá – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Cao Bá Quát – Gia Lâm Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng […]

Trường trung học phổ thông Lý Thánh Tông – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lý Thánh Tông – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lý Thánh Tông – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Bắc Đuống – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Bắc Đuống – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Bắc Đuống – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Tô Hiệu – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Tô Hiệu-Gia Lâm – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Tô Hiệu-Gia Lâm – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Lê Ngọc Hân – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lê Ngọc Hân – Huyện Gia Lâm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lê Ngọc Hân – Huyện Gia Lâm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: College of Urban Works Construction (CUWC) Mã trường: CDT0128 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Vocational College of Technology – Handicraft (VCTH) Mã trường: CDT0110 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]