Tag Archives: Trường Cao đẳng Kỹ thuật

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Vocational College of Technology – Handicraft (VCTH) Mã trường: CDT0110 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]