Tag Archives: #ưu tiên xét tuyển

Những lưu ý về việc in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1523/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm NAY. Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc […]