Tag Archives: Cao đẳng Y Dược Pasteur

trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Cao Đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở TP.HCM) Mã trường: CDD1301 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Tên trường: Cao đẳng Y Dược Pasteur Tên tiếng Anh : Pasteur College of Medicine and Pharmacy Mã trường: CDD1301 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Văn bằng 2 – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]