Tag Archives: Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh

trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Cao Đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở TP.HCM) Mã trường: CDD1301 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]

Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở TP.HCM) Mã trường: CBK Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]