Tag Archives: College of Urban Works Construction (CUWC)

Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: College of Urban Works Construction (CUWC) Mã trường: CDT0128 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]