Tag Archives: #đại học sư phạm hà nội

Lần đầu tổ chức, đề thi đánh giá năng lực của 2 trường Sư phạm sẽ thế nào?

Năm NAY, lần đầu tiên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để phục vụ tuyển sinh hệ chính quy. Năm NAY, lần đầu tiên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ […]

ĐH sư phạm Hà Nội tuyển sinh liên thông lên ĐH ngành Giáo dục Mầm non

ĐH sư phạm Hà Nội tuyển sinh liên thông TC lên ĐH ngành Giáo dục Mầm non:Tuyển sinh liên thông trung cấp lên ĐH ngành Giáo dục Mầm non Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Liên thông Sư phạm Hà Nội NAY: Nhằm nâng cao trình độ cho giáo viên các cấp Mầm Non, Tiểu […]