Tag Archives: đề thi

Lần đầu tổ chức, đề thi đánh giá năng lực của 2 trường Sư phạm sẽ thế nào?

Năm NAY, lần đầu tiên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để phục vụ tuyển sinh hệ chính quy. Năm NAY, lần đầu tiên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ […]