Cao đẳng Đại Việt TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (cơ sở TP. Hồ Chí Minh)

Mã trường: CHCM

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Email: bangiamhieu@truongdaiviet.edu.vn 

Website: https://www.truongdaiviet.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/caodangdaiviettphcm/

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của trường theo Quyết định số 5615 QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhà trường đã công bố Sứ mạng của trường Trung cấp Đại Việt như sau:

– Đào tạo nguồn lao động giỏi chuyên môn, giàu nghị lực để đóng góp nguồn lao động chất lượng, tay nghề cao cho xã hội.

– Thực hiện chuyển giao những kiến thức công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp và cá nhân thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực vì sự phát triển phồn vinh.

– Hoàn chỉnh cơ cấu đào tạo hợp lý (qui mô, ngành học, văn bằng, loại hình đào tạo…) và đảm bảo học sinh, sinh viên ra trường có năng lực thật sự, và có việc làm phù hợp.

– Trường tiếp tục hội nhập, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm với quá trình hội nhập Quốc tế và khu vực của Việt Nam.

– Cung ứng các dịch vụ đào tạo và các dịch vụ khác thuộc chuyên môn của trường để phục vụ các doanh nghiệp và xã hội.

Khi trường Trung cấp tư thục Kinh tế – Công nghệ đổi tên thành trường Trung cấp Đại Việt Thành Phố Hồ Chí Minh, sứ mạng được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu mới. Sứ mạng của trường được phát biểu như sau:

“ Xây dựng trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về Chăm sóc sức khỏe, Kinh tế, Công nghệ, có chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng thích ứng, sáng tạo trong xu thế hội nhập”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *