Tag Archives: Cao đẳng Đại Việt TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Đại Việt TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (cơ sở TP. Hồ Chí Minh) Mã trường: CHCM Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]