Tag Archives: Q. Thủ Đức

Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

Tên trường: Cao đẳng An ninh mạng iSPACE Mã trường: CĐĐ0208 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào […]

Cao đẳng Đại Việt TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (cơ sở TP. Hồ Chí Minh) Mã trường: CHCM Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]