Trường Cao đẳng Sư Phạm Vĩnh Long

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (tên tiếng Anh: Vinh Long College of Education)

Địa chỉ: Số 75, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Facebook: www.facebook.com/caodangsuphamvinhlong/

Mã tuyển sinh: C57

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy – Vừa học vừa làm – Liên thông – Liên kết đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Email tuyển sinh: c57tuyensinh@gmail.com

Số điện thoại tuyển sinh: 0270.382.3310

Giới thiệu trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long Lịch sử phát triển

Tiền thân là trường Trung học Sư phạm Vĩnh Long được thành lập năm 1976. Đến năm 1995, hệ đào tạo Trung học kết thúc và chấm dứt. Kể từ đó, trường được nâng cấp và đổi tên thành Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long theo Quyết định số 2317/QĐ-BGD của Bộ Giáo dục.

Mục tiêu phát triển Nhà trường đã và đang tiếp tục xây dựng nên một đội ngũ giáo viên, cán bộ có kỹ năng chuyên nghiệp vững vàng về chuyên môn, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức lối sống, năng động sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo các nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao với trình độ từ cao đẳng cho đến đại học có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *