Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

Web tuyển sinh Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

Điểm chuẩn Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

Điểm thi Cao Đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I là trường công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được thành lập ngày 18/7/1968, tiền thân là Trường Công nhân Cơ giới I. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngày 28/7/1992 Trường được Bộ Giao thông vận tải cho đổi tên là Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ GTVT I, ngày 12/11/2004 Trường được nâng cấp thành Trường TH GTVT Trung ương 1, ngày 31/12/2007 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I, ngày 18/05/2017 theo quyết định số 696/QĐ-LĐTBXH Trường được đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I. Trường là một trong 15 trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là trường trọng điểm Quốc gia, tham gia dự án “Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề”.

   SỨ MỆNH TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

    Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, ngoại ngữ, tin học; có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo thích ứng với biến đổi của cơ chế thị trường và các yêu cầu đối với công dân  

   TẦM NHÌN TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

    Xây dựng Nhà trường trở thành Trường dạy nghề chất lượng cao, có nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc gia

   CHIẾN LƯỢC TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

1. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, quản lý giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng chất lượng.

2. Phát triển hệ thống đào tạo theo hướng mở, học tập suốt đời.

3. Đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo coi trọng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.

4. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra,đánh giá kết quả giáo dục.

5. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

6. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư

7. Nâng cao chất lượng nghiên cứu và áp dụng KHKT

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo..

  THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

Nhà trường không ngừng tuyên truyền, giáo dục các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đã có, tăng thêm niềm tin tưởng, lạc quan, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành Giao thông vận tải và các ngành kinh tế – xã hội khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *