Tag Archives: quận Long Biên

Trường trung học phổ thông Thạch Bàn – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Thạch Bàn – Quận Long Biên – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Thạch Bàn – Quận Long Biên – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Quận Long Biên – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Quận Long Biên – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Phúc Lợi – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Phúc Lợi – Quận Long Biên – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Phúc Lợi – Quận Long Biên – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lý Thường Kiệt – Quận Long Biên – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lý Thường Kiệt – Quận Long Biên – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Tây Sơn – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Tây Sơn – Quận Long Biên – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Tây Sơn – Quận Long Biên – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Lê Văn Thiêm – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lê Văn Thiêm – Quận Long Biên – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lê Văn Thiêm – Quận Long Biên – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường Cao đẳng Đường sắt

Tên trường: Cao đẳng Đường sắt Tên tiếng Anh : Railway College Mã trường: CDT0106 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]