Tag Archives: Vietnam railway College

Trường Cao đẳng Đường sắt

Tên trường: Cao đẳng Đường sắt Tên tiếng Anh : Railway College Mã trường: CDT0106 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]