Tag Archives: quận Cầu Giấy

Bộ trưởng Bộ giáo dục trực tuyến về lương nhân viên

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, Kỳ hợp thứ 4 vừa qua, trong phát biểu làm rõ ý kiến các đại biểu và giải pháp cho vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có nêu […]

Trường trung học phổ thông Yên Hòa – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Cầu Giấy – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT chuyên ngữ ĐH Ngoại ngữ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT chuyên ngữ ĐH Ngoại ngữ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu […]

Trường trung học phổ thông chuyên Amsterdam – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng […]

Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu […]

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lý Thái Tổ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lý Thái Tổ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]