Tag Archives: Quận 7

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II

Tên trường: Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II Tên tiếng Anh: Waterway Transport College No 2 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Tên trường: Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp Tên tiếng Anh: College of Technology and Industrial Management (CTIM) Mã trường: CDD0217 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]