Tag Archives: Waterway Transport College No 2

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II

Tên trường: Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II Tên tiếng Anh: Waterway Transport College No 2 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]