Tag Archives: College of Technology and Industrial Management (CTIM)

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Tên trường: Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp Tên tiếng Anh: College of Technology and Industrial Management (CTIM) Mã trường: CDD0217 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]