Tag Archives: Quận 6

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Technical and Economic College Mã trường: CDD0213 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra […]

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI

Tên trường: Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI Mã trường: CDT026 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp […]