Tag Archives: Q.12

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Tên trường: Cao đẳng Viễn Đông (Tên tiếng Anh: Vien Đong College, Ký hiệu: CDV) Tên tiếng Anh: Vien Dong College Mã trường: CDD0223 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Institute of Applied Science and Technology Mã trường: CDD0221 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]